Google blir smartare – blir användarna nöjdare?

Idag lanserades nyheten att Google vidareutvecklat deras naturaliga språkbehandling och kan skilja mellan ord med olika innebörder: till exempel House – syftas det på tvserien eller ett hus? Google har med andra ord blivit smartare.

Som det verkar har detta byggts upp med en gigantisk databas som grund, troligtvis har sökningar som en användare gjort på, av Google klassificerat som tvserier, gör det mer troligt att användaren ämnar i söka information om tvserien House med dess historik som beslutsgrundande. Detta kom även på tal under presentationen av projektarbetet Social Media Analyzer, som jag och några till i skolan har arbetat på,  för FOI (Totaltförsvarets Forskningsinstitute). Hur ska en (maskininlärnings) algoritm lära sig att tolka vad som menas då ord kan ha flera innebörder?

Detta är en fråga som det forskars flitigt kring och IBM Watson som slog regerande mästaren i amerikanska Jepeordy! är ett exempel på att det är möjligt att nå stor framgång. Datorn analyserar meningar och slår upp den information som beräknas vara relevant och bygger upp olika troliga svar (eller frågor egentligen). Dessa svar bedöms sedan efter hur sannolika de är och datorn meddelar sitt svar. Ta ett korsordsexempel som är tämligen gängse: mitt i trä. Det troliga svaret är det icke-triviala r, eftersom det är mitt i mellan t och ä.

Det interdisicplinära området språkteknologi, informationssökning och maskininlärning/artificiell intelligens är väldigt intressant och högst aktuellt. Datorerna blir kraftfullare och nya metoder för en datorn att förstå lingivistik upptäcks gör att detta område kommer att vara viktigt då datorer ska integreras med människor i en större utsträckning. Kanske, någon dag, kommer datorer att kunna klara av Turingtestet då detta område fortsätter att utvecklas.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *